Finansowanie

Naszymi Klientami są przede wszystkim firmy poszukujące wsparcia finansowego na cele inwestycyjne bądź pomostowe, realizujące konkretne przedsięwzięcia, takie jak np. zakup aktywów do spółki (nieruchomość, sprzęt, towar) czy poszukujące możliwości refinansowanie innych wierzytelności. Od ponad dekady skutecznie działamy na rynku finansowym, pozyskując dla swoich Klientów średniorocznie łącznie 90 mln złotych uruchomionego finansowania. Największą grupę naszych Klientów tworzą spółki z branży budowlanej, deweloperskiej i produkcyjnej, aczkolwiek żadna branża nie stanowi dla Nas przeszkód w podjęciu współpracy.

  • Finansowanie od 1 do 15 mln złotych na jeden projekt
  • Nieruchomości pod zabezpieczenie finansowania
Projekt
weryfikacja Klienta
oraz analiza projektu
Analiza zabezpieczania (nieruchomości) pod udzielane finansowanie oraz źródła spłaty pożyczki.
Analiza prawna, weryfikacja atrakcyjności oraz rynkowej wartości nieruchomości
Decyzja o podjęciu współpracy
Warunki udzielanego
finansowania i współpracy
Obsługa prawna i doradztwo inwestycyjne
Akt notarialny
Wypłata środków 
Projekt zakończony
Już ponad dekadę zajmujemy się organizowaniem kapitału dla Naszych Klientów. Suma pozyskanych i uruchomionych środków od początku powstania Green Hill sięga blisko 650 mln złotych. Środki finansowe pozyskujemy od podmiotów instytucjonalnych, takich jak fundusze finansowe Private Equity, a także poprzez emisję obligacji pod sprecyzowany Podmiot Gospodarczy oraz od Prywatnych Inwestorów, z którymi współpracujemy już wiele lat.
OFERTA DLA KLIENTA
Poszukujemy nowych projektów inwestycyjnych z zapotrzebowaniem na prywatne finansowanie z atrakcyjnym zabezpieczeniem pod zastaw pożyczki.
OFERTA DLA INWESTORA
Chcąc rozwijać się w tempie geometrycznym, nieustannie poszukujemy nowych źródeł pozyskiwania kapitału i Inwestorów zainteresowanych udzielaniem bezpiecznych pożyczek pod projekty Naszych Klientów z możliwością osiągnięcia zysku niewspółmiernie wyższego do warunków na rynku komercyjnym.